Serbia. Gospodarka
 
Encyklopedia PWN
Serbia. Gospodarka.
Serbia była wraz ze Słowenią najbardziej rozwiniętą gospodarczo republiką dawnej Jugosławii. Wojna domowa 1990–95 oraz embargo ONZ nałożone na nową Jugosławię spowodowały głęboki kryzys gospodarczy, a naloty lotnictwa NATO (1999) zniszczyły znacznie infrastrukturę przemysłową kraju. W pierwszych latach XXI w. odbudowa gospodarki. W 2007 PKB wzrósł o 7,3%. PKB na 1 mieszkańca wg parytetu siły nabywczej 10,4 tys. dolarów USA (2007). Struktura wytwarzania PKB: rolnictwo 12,3%, przemysł 24,2%, usługi 63,5%. Eksploatacja rud miedzi, cynku i ołowiu, żelaza, chromu, molibdenu, magnezytu, manganu, boksytów. Wydobycie lignitu, niewielkich ilości węgla kam., ropy naftowej i gazu ziemnego. Do gł. gałęzi przemysłu przetwórczego należą przemysły: metalurg. (hutnictwo żelaza, miedzi, cynku i ołowiu), maszyn. (maszyny górnicze, roln., budowlane, środki transportu), spoż., chem., włók., odzieżowy, skórz., elektrotechniczny. Rolnictwo jest rozwinięte w Wojwodinie, Kosowie i dolinach dużych rzek. Użytki rolne zajmują ok. 70% pow. S., z czego 55% stanowią grunty orne, pozostałe to gł. użytki zielone. Dominuje uprawa zbóż, gł. kukurydzy — 7,1 mln t (2005), jęczmienia 3,1 mln t i pszenicy 2,0 mln t, roślin przem. (buraki cukrowe — 3,1 mln t, słonecznik, rzepak), warzyw (papryka, pomidory, fasola); na wyżynach sadownictwo (gł. śliwy) i uprawa winorośli; hodowla trzody chlewnej (3,2 mln sztuk) i bydła (1,1 mln) oraz drobiu (16,6 mln), w górach także owiec (1,6 mln) i kóz. S. posiada 42,7 tys. km dróg i 4,1 tys. km linii kol.; Nowy Sad, Belgrad i Nisz oraz Belgrad z Zagrzebiem łączą autostrady (w budowie odcinek z Nowego Sadu na Węgry). Międzynarodowe lotniska w Belgradzie, Niszu, Prisztinie. Duże znaczenie ma żegluga śródlądowa na Dunaju, Sawie, Cisie i łączących je kanałach (o łącznej dł. 673 km, najdłuższy — Dunaj–Cisa–Dunaj); gł. porty rzeczne: Belgrad, Smederevo, Nowy Sad. Modernizowana jest sieć telefonii stacjonarnej (centrale cyfrowe stanowią 65%, 2005); w użyciu jest 4,7 mln (2004) telefonów komórkowych. W 2005 import wyniósł 10,6 mld USA, a eksport 4,6 mld USA; gł. partnerami handl. S. są Niemcy, Włochy, Rosja, Bośnia i Hercegowina, Macedonia.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia