Sańći
 
Encyklopedia PWN
Sańći, hindi Sāṁcī, ang. Sanchi,
w. w środkowych Indiach, w stanie Madhja Pradeś, na wyż. Dekan, nad rz. Betwa, ok. 40 km na północny wschód od Bhopalu.
W stanie Madhja Pradeś, na wyż. Dekan, 45 km na północny wschód od m. Bhopal. Słynny zespół buddyjskiego budownictwa sakralnego (zał. III w. p.n.e., rozbudowa gł. II–I w. p.n.e., częściowo rekonstruowany): 3 stupy, ruiny licznych świątyń (I w. p.n.e–VII w. n.e.) i zabudowań klasztornych (m.in. wihara z X–XI w.); gł. budowlą jest Wielka Stupa (III w. p.n.e.–I w. n.e.), otoczona kam. balustradą z 4 bramami, na których liczne rzeźby i płaskorzeźby (I w. p.n.e.–II w. n.e.) przedstawiają sceny z buddyjskich legend i symbol. wyobrażenia Buddy; zespół wpisany na Listę Świat. Dziedzictwa Kult. i Przyr. UNESCO.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia