SOHO
 
Encyklopedia PWN
SOHO Wymowa, ang. Solar and Heliospheric Observatory Wymowa,
wspólna misja kosmiczna ESA i NASA powołana do prowadzenia badań Słońca;
realizowana przez sondę kosmiczn SOHO, wyniesioną w przestrzeń kosmiczną 2 XII 1995 przez rakietę Atlas i krążącą na orbicie wokół punktu Lagrange’a (L1) w układzie Ziemia–Słońce, w odległości ok. 1,5 mln km od Ziemi; głównym celem naukowym misji są: prowadzenie obserwacji heliosejsmologicznych, wyznaczenie globalnych charakterystyk oscylacji Słońca, monitorowanie energii emitowanej przez Słońce, uzyskanie obrazów korony i chromosfery słonecznej (także badania właściwości fizycznych różnych pierwiastków chemicznych obecnych w tych warstwach), pomiary cząstek w wietrze słonecznym służące do określenia ich składu chemicznego i izotopowego oraz rozkładu energetycznego jonów i elektronów.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia