punkty libracji
 
Encyklopedia PWN
punkty libracji, punkty Lagrange’a,
5 punktów w przestrzeni, występujących w ograniczonym zagadnieniu 3 ciał, w których równoważą się potencjały grawitacyjne pochodzące od ciał o skończonych masach oraz potencjał siły odśrodkowej, działające na ciało o znikomej masie w układzie obracającym się z tymi ciałami.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia