Reunion. Ustrój polityczny
 
Encyklopedia PWN
Reunion. Ustrój polityczny.
Od 1946 Reunion ma status departamentu zamorskiego Francji (od 1974 zarazem regionu zamorskiego). Wszyscy mieszkańcy mają obywatelstwo francuskie. Wyspą administruje mianowany przez francuski rząd prefekt, który zarządza sprawami ogólnopaństwowymi, bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz nadzoruje samorząd lokalny, którego organami są: 49-osobowa Rada Generalna oraz 45-osobowa Rada Regionalna, obie wybierane w wyborach powszechnych na 6-letnią kadencję. Reunion reprezentuje w parlamencie francuskim 5 deputowanych i 3 senatorów. Na wyspie działa kilka partii rodzimych oraz lokalne sekcje francuskich partii politycznych.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia