Reunion. Gospodarka
 
Encyklopedia PWN
Reunion. Gospodarka.
Produkt krajowy brutto na 1 mieszk. wg parytetu siły nabywczej wynosi 6,2 tys. dol. USA (2005); najważniejszym działem gospodarki są usługi (m.in. znacznie rozwijana turystyka — wpływy 351,4 mln dol. USA, 2003), które dostarczają 73% wartości PKB i zatrudniają 75% zawodowo czynnych, przemysł odpowiednio 19% i 12%, rolnictwo 8% i 13%. Dużą część wpływów do budżetu zapewniają subwencje z metropolii. Rolnictwo nie pokrywa krajowego zapotrzebowania na żywność; grunty rolne zajmują 21% pow., z tego ok. 60% zajmuje trzcina cukrowa, ponadto uprawia się geranium, tzw. drzewo ilangowe (dostarcza olejek ilangowy), wanilię, tytoń, kukurydzę; leśnictwo i rybołówstwo; hodowla trzody chlewnej, kóz i bydła. Przemysł przetwórczy obejmuje gł. cukrownie, destylarnie rumu i olejków zapachowych; ponadto istnieje produkcja papierosów i rzemiosło. Transport gł. samochodowy (łączna dł. dróg wynosi 1,2 tys. km); linia kol. wzdłuż wybrzeża zachodniego i północnego obsługuje ruch towarowy związany z przemysłem cukr.; gł. port — Le Port; międzynarodowy port lotniczy Gillot w Saint-Denis. Wartość eksportu 248 mln dol. USA (2002), importu 3,3 mld dol. USA. Wywóz cukru (50% wartości eksportu, 2003), rumu, wanilii, olejków eterycznych; import sprzętu transportowego, żywności, chemikaliów; handel gł. z Francją, ponadto z Japonią, Komorami.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia