Radio Wolna Europa
 
Encyklopedia PWN
Radio Wolna Europa (RWE),
rozgłośnia radiowa nadająca z Monachium do krajów uzależnionych przez ZSRR po II wojnie światowej.
Założone 1950 z inicjatywy Kom. Wolnej Europy, amer. instytucji prywatnej finansowanej m.in. przez instytucje państw. Stanów Zjedn.; nadawała audycje w języku pol., węg., słowac., czeskim, rumuńskim, bułgarskim, litew., łot., estoń. (w językach innych narodów włączonych do ZSRR — Radio Swoboda); 1995 przeniesiona do Pragi; kierowana przez Zarząd Międzynar. Radiofonii i finansowana z budżetu USA; prezesi rozgłośni — E. Pell, W.W. Marsh (1993–94), K. Klose; w państwach komunist. była zagłuszana oraz zwalczana przez propagandę; sekcja pol. nadawała audycje informacyjne, bloki programowe (Panorama dnia, Fakty, wydarzenia, opinie), poświęcone gł. tematyce polit., ekon., kult.; organ prasowy „Na Antenie”; Sekcja pol. (organizator i kier. J. Nowak-Jeziorański), usiłująca w latach 50. nawiązywać do tradycji Pol. Radia sprzed 1939, rozpoczęła działalność VIII 1950 (stała emisja programu od 3 V 1952), działała do VI 1994 (do 1957 pod nazwą Głos Wolnej Polski, następnie Rozgłośnia Pol. RWE), szybko zdobywając znaczne, stałe audytorium; od 1994 pod nazwą RWE Inc.; dyr. sekcji pol. Wolna Europa: J. Nowak-Jeziorański (1952–76), Z. Michałowski (1976–82), Z. Najder (1982–87), M. Łatyński (1987–89), P. Mroczyk (od 1989).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia