Rada Stanu Królestwa Polskiego
 
Encyklopedia PWN
Rada Stanu Królestwa Polskiego,
organ władzy w Królestwie Pol.: tzw. I Rada Stanu, centralny organ doradczy króla, utworzony na mocy konstytucji 1815;
Rada dzieliła się na Radę Administracyjną i Ogólne Zgromadzenie; przygotowywała projekty ustaw i rozporządzeń, raporty dla sejmu o stanie kraju, rozstrzygała spory kompetencyjne; członkowie pochodzili z nominacji; jej obradom przewodniczył monarcha lub namiestnik; zreformowana Statutem Organicznym dla Królestwa Polskiego 1832; zniesiona 1841, przywrócona 1861 podczas reform A. Wielopolskiego, zlikwidowana 1867.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia