Polskie Stronnictwo Ludowe
 
Encyklopedia PWN
PSL odwołuje się do idei agraryzmu, etyki chrześc. i tradycji ruchu lud.; prezesi: R. Bartoszcze (do 1991), W. Pawlak (1991–97 i 2005–12), J. Kalinowski (1997–2004), J. Wojciechowski (2004–05), J. Piechociński (od 2012); przewodniczący Rady Nacz.: R. Jagieliński (do 1991), J. Zych (1991–97), R. Domagalski (1997–2004), J. Kalinowski (od 2004); PSL krytykowało program przekształceń gosp. (wicepremiera L. Balcerowicza); w wyborach parlamentarnych X 1991 uzyskało ok. 9% głosów (48 mandatów poselskich, 8 senatorskich), IX 1993 — 15,4% (132 mandaty poselskie, 35 senatorskich), IX 1997 — 7,3% głosów (27 mandatów poselskich i 3 senatorskie); X 1995–IX 1997 w koalicji rządowej z SLD, X 1993–III 1995 Pawlak był premierem. W wyborach parlamentarnych 2001 PSL uzyskało 9,0% głosów (42 mandaty poselskie i 4 senatorskie) i X 2001–II 2003 wpółtworzylo wraz z SLD i UP koalicję rządową; w wyborach do Parlamentu Eur. 2004 PSL uzyskało 6,3% głosów (4 mandaty), VI 2009 – 7% (3), V 2014 — 6,8% (4); w wyborach parlamentarnych 2005 PSL uzyskało 7% głosów (25 mandatów poselskich i 2 senatorskie), pozostając w opozycji. Po przedterminowych wyborach 2007 (8,9% głosów i 31 mandatów poselskich) PSL weszło wraz PO do koalicji rządowej; po wyborach parlamentarnych 2011 (8,36% i 28 mandatów) PSL pozostało wraz z PO w koalicji rządowej; od 2015 w opozycji.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia