Polisario Front
 
Encyklopedia PWN
Polisario Front, Ludowy Front Wyzwolenia As-Sakijja al-Hamra i Rio de Oro, hiszp. Frente Popular para la Liberación de Saguia El-Hamra y Río de Oro,
polit.-wojsk. organizacja mieszkańców byłej hiszp. kolonii Sahara Zachodnia, dążąca do utworzenia niepodległego państwa na tym terytorium;
zał. 1973 w Algierze (stale korzysta z algierskiej pomocy w postaci dostaw broni i szkoleń wojsk. w bazach w Algierii); rozpoczęła walkę partyzancką z hiszp. wojskami; 1976, po wycofaniu się Hiszpanii, walczyła z wojskami Mauretanii (do 1979) i Maroka; 1976 proklamowała powstanie Saharyjskiej Arab. Rep. Demokr., na której czele stanął przewodniczący Polisario — M. Abd al-Aziz.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia