Platforma Obywatelska
 
Encyklopedia PWN
Platforma Obywatelska
ugrupowanie polityczne, założone I 2001;
utworzone przez działaczy o orientacji liberalnej, którzy wystąpili z Unii Wolności i AWS (Ruch Stu, Stronnictwo Ludowo-Chrześcijańskie); współzałożyciele i główni działacze: A. Olechowski (do 2004, do 2009 członek), M. Płażyński (2001–03), D. Tusk (2003–14), E. Kopacz (od 2014); inni działacze: J.M. Rokita, B. Komorowski, H. Gronkiewicz-Waltz, E. Kopacz; PO odwołuje się do ideałów republikańskich, państwa wymuszającego przestrzeganie prawa oraz wspierającego rodzinę i tradycyjne wartości obyczajowe, opowiada się za gospodarką wolnorynkową z ograniczoną regulacyjną rolą państwa, wprowadzeniem Polski na równych prawach do tworzącej się unii narodów europejskich; 2001 w wyborach parlamentarnych PO uzyskała 12,7% głosów (65 mandatów poselskich), 2004 w wyborach do Parlamentu Europejskiego 24,1% (15 mandatów), 2005 w wyborach parlamentarnych 24,1% głosów (133 mandaty poselskie i 34 senatorskie) — pozostając główną siłą opozycyjną; w przedterminowych wyborach 2007 PO zwyciężyła, uzyskując 41,5% głosów (209 miejsc sejmie i 60 w senacie) — po zawiązaniu koalicji z PSL utworzyła rząd z D. Tuskiem jako premierem; 2009 w wyborach do Parlamentu Europejskiego PO uzyskała 44,4% (25 mandatów); 2010 przyspieszone wybory prezydenckie wygrał kandydat PO — B. Komorowski (53,01%); w wyborach 2011 PO zwyciężyła uzyskując 39,18% głosów (207 mandatów w sejmie i 64 w senacie); 2014 w wyborach do Parlamentu Europejskiego uzyskała 32,1% głosów (19 mandatów); w wyborach 2015 PO uzyskała 24,1% głosów (138 mandatów w sejmie i 34 w senacie) i stala się główną partią opozycyjną, w wyborach 2019 – 27,4% (część Koalicji Obywatelskiej).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia