Plan Rozwoju Gospodarczego i Budowy Podstaw Socjalizmu
 
Encyklopedia PWN
Plan Rozwoju Gospodarczego i Budowy Podstaw Socjalizmu 1950–55, plan sześcioletni,
plan gospodarczy przyjęty 21 VII 1950;
zakładał priorytet dla przemysłu ciężkiego oraz kolektywizację rolnictwa; pod wpływem zaostrzania się sytuacji międzynarodowej po wybuchu wojny koreańskiej znacznie przyspieszono rozwój przemysłu zbrojeniowego, kosztem wytwórczości konsumpcyjnej, rolnictwa i transportu; zdecydowanie pogorszyło się zaopatrzenie ludności miast, co wywołało niezadowolenie i strajki; dynamicznemu rozwojowi przemysłu ciężkiego i zbrojeniowego towarzyszyły liczne dysproporcje i nierównowaga gospodarcza, a zwłaszcza stałe braki podstawowych produktów, zwłaszcza żywnościowych i higienicznych.
Bibliografia
J. Kaliński Polityka gospodarcza Polski w latach 1948–1956, Warszawa 1987.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia