Petriego sieć
 
Encyklopedia PWN
Petriego sieć,
inform. model systemu przepływu informacji, przedstawiony w postaci grafu skierowanego i obrazujący związki przyczynowe zachodzące w modelowanym systemie, następstwo lub możliwość współbieżnego wykonania akcji;
graf przedstawiający s.P. składa się z 2 rodzajów węzłów — ze zbioru tzw. miejsc, z których każde może zawierać dowolną liczbę znaczników, oraz zbioru tzw. tranzycji; łuki grafu łączą miejsca z tranzycjami i tranzycje z miejscami; odpalenie tranzycji polega na zabraniu ustalonej liczby znaczników z każdego miejsca poprzedzającego tranzycję i umieszczeniu ustalonej liczby znaczników na każdym miejscu następującym po tranzycji; s.P. są wygodnym sposobem opisu systemów współbieżnych, a dzięki rozwiniętej teorii umożliwiają badanie ich właściwości; autorem tej koncepcji jest niem. matematyk i informatyk, C.A. Petri (1962).
Bibliografia
P.H. STARKE Sieci Petri, Warszawa 1987.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia