Peru. Polonia i Polacy
 
Encyklopedia PWN
Peru. Polonia i Polacy.
W XIX w. osiedliła się w Peru część pol. emigrantów polit.; działali tam m.in.: E. Malinowski — budowniczy najwyżej położonej kolei świata, E.J. Habich — organizator pierwszej w Ameryce Południowej politechniki (w Limie), W. Folkierski — reformator studiów mat.-przyr. na uniwersytecie w Limie, A. Miecznikowski — budowniczy pierwszej drogi kołowej w Peru, W. Kluger — prowadzący prace hydrauliczne i nawadniające; nauk. dokonania Polaków zostały uhonorowane pomnikiem w Limie; przyrodę Andów badali K. Jelski, J. Sztolcman, W. Taczanowski i J. Malinowski. Na pocz. XX w. w Peru działali m.in. R. Małachowski-Jaxa — architekt, W. Szyszłło — przyrodnik, i jego syn Fernando, zaliczany do najwybitniejszych malarzy Ameryki Łacińskiej. Współcześnie Polonia w Peru, skupiona gł. w Limie, jest nieliczna, ale zajmuje ważną pozycję w życiu nauk. i społ. (M. Rostworowska de Diez Canesco, S. Potocki, K. Vergara, M. Kaźmierski, K. Makowski, T. Unger); działa także grupa pol. księży i zakonników (salezjanie).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia