Peru. Ludność
 
Encyklopedia PWN
Peru. Ludność.
Około 45% ludności Peru stanowią Indianie (gł. Keczua i Ajmarowie), ok. 37% — Metysi, 15% — biali, poza tym ludność pochodzenia afrykańskiego i Azjaci. 89% społeczeństwa to katolicy, powyżej 5% — protestanci. Szybkie tempo wzrostu ludności, spowodowane dużym przyrostem naturalnym. Od lat 80. XX w. zmniejsza się wskaźnik przyrostu naturalnego (14,3‰, 2006); 31% ludności w wieku poniżej 15 lat; przeciętna długość życia: 68 lat mężczyźni, 72 lata kobiety. Średnia gęstość zaludnienia 21 osób na km2; od lat 60. migracje z przeludnionych regionów Costa i dolin andyjskich do Montanii oraz ze wsi do miast; stopień urbanizacji 74% (2003); duża liczba miast jest położona na wys. powyżej 2000 m (ponad 30 miast na wys. powyżej 4000 m); największe m.: Lima, Arequipa, Callao, Trujillo, Chiclayo, Piura; wokół dużych miast narastające dzielnice nędzy — zamieszkuje je ok. 10% ludności kraju. W usługach pracuje 73% czynnych zawodowo, w przemyśle 18%, w rolnictwie 9%.
zgłoś uwagę
Ilustracje
Lima, dzielnica Miraflores (Peru)fot. Glob 4/B. Rojan
Taquile, wyspa na jeziorze Titicaca, szydełkujący mężczyźni (Peru)fot. A. Kucharska/Archiwum Ilustracji WN PWN SA © Wydawnictwo Naukowe PWN
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia