Peru. Ustrój polityczny
 
Encyklopedia PWN
Peru. Ustrój polityczny.
Zgodnie z konstytucją z 1993 Peru jest republiką z prezydentem, wybierany w wyborach powszechnych na 5-letnią kadencję, z prawem 1 reelekcji, jako głową państwa. Władza ustawodawcza należy do 1-izbowego Kongresu, liczącego 120 deputowanych, wybieranych w wyborach powszechnych na 5-letnią kadencję. Władzę wykonawczą sprawuje rząd z premierem na czele, powoływany przez prezydenta.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia