Parnowie
 
Encyklopedia PWN
Parnowie,
jedno z trzech plemion koczowników wchodzących w skład konfederacji scytyjskich plemion Dahów, żyjących wzdłuż rz. Ochos (dzisiejszy Tedżen lub dolna Amu Daria);
założyciele (połowa III w. p.n.e.) państwa partyjskiego (Partii).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia