Organizacja Współpracy Islamskiej
 
Encyklopedia PWN
Organizacja Współpracy Islamskiej (OWI), ang. Organization of the Islamic Cooperation (OIC), arab. Munazzamat at-Ta‘awun al-islami, do 2011 Organizacja Konferencji Islamskiej (OKI), Organizacja Konferencji Muzułmańskiej, ang. Organization of the Islamic Conference (OIC), arab. Munazzamat al-Mutamar al-Islami,
organizacja polit.-rel., zał. V 1971 w Dżuddzie (Arabia Saudyjska);
ma na celu popieranie solidarności państw muzułm., zacieśnianie ich współpracy gosp., społ., kult., nauk. i in., wspólne konsultacje w organizacjach międzynar.; 2016 do OWI należało 57 państw, w tym OWP; liczne wyspecjalizowane komitety i zespoły; najwyższym organem jest konferencja przywódców państw członkowskich, zwoływana co 3 lata.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia