Liga Świata Muzułmańskiego
 
Encyklopedia PWN
Liga Świata Muzułmańskiego, Liga Muzułmańska, ang. Muslim World League, arab. Rabitat al-Alam al-Islami,
muzułmańska organizacja międzynar., zał. V 1962 w Mekce, która pozostaje do czasów obecnych siedzibą organizacji;
działa na rzecz umacniania muzułm. jedności i solidarności, zapewnia pomoc finansową w nauczaniu islamu, opiekę zdrowotną, prowadzi działalność charytatywną; ma 26 biur na świecie.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia