Nauru. Ustrój polityczny
 
Encyklopedia PWN
Nauru. Ustrój polityczny.
Zgodnie z konstytucją z 1968 Nauru jest republiką, z prezydentem, wybieranym na 3 lata przez parlament spośród deputowanych, jako głową państwa i szefem rządu. Władza ustawodawcza należy do 1-izbowego parlamentu (18 członków), wybieranego w wyborach powszechnych na 3 lata. Władzę wykonawczą sprawuje prezydent i rząd, powoływany przez parlament spośród deputowanych.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia