Mises Ludwig Edler
 
Encyklopedia PWN
Mises
[mị:zəs]
Ludwig Edler von, ur. 29 IX 1881, Lwów, zm. 18 X 1973, Nowy Jork,
brat Richarda Edlera, ekonomista austriacki;
przedstawiciel austriackiej szkoły w ekonomii, uważany za twórcę neoaustriackiej szkoły w ekonomii; zwolennik liberalizmu gospodarczego; 1913–38 profesor Uniwersytetu w Wiedniu, 1934–40 — Institut Universitaire des Hautes Études Internationales w Genewie, 1945–69 — Uniwersytetu Columbia w Nowym Jorku; rozwinął teorię cykli koniunkturalnych, w której dowodził, że faza rozkwitu jest rezultatem wzmożonej ekspansji kredytowej banków (The Theory of Money and Credit 1912, Die Ursache der Wirtschaftskrise 1931); w latach 20. i 30. XX w. w dyskusji nad racjonalnością funkcjonowania gospodarki socjalistycznej wykazywał, że w rezultacie socjalistycznego planowania nie można osiągnąć racjonalnej alokacji zasobów, gdyż brakuje prawdziwego systemu cen rynkowych (Die Wirtschaftsrechnung im sozialistischen Gemeinwesen 1920, Socialism: An Economic and Sociological Analysis 1922); był przeciwnikiem interwencji państwa w system prywatnej przedsiębiorczości (polemizował m.in. z O. Langem i M. Dobbem); zajmował się też zagadnieniami epistemologicznymi i metodologią nauki (Epistemological Problems of Economics 1933); inne prace: Planned Chaos (1947), o socjalistycznym totalitaryzmie, i traktat o ekonomii Human Action (1949).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia