Międzynarodówka IV
 
Encyklopedia PWN
Międzynarodówka IV,
międzynar. organizacja, utworzona 1938 w Paryżu przez L. Trockiego;
opowiada się za koncepcją rewolucji świat. oraz wojny rewolucyjnej; podzielona wewnętrznie skupia kilkadziesiąt organizacji (przeważnie nielicznych), gł. w Europie i Ameryce Południowej, m.in.: bryt. Ligę Młodych Socjalistów, wł. Rewolucyjne Grupy Komunist., fr. Związek Młodzieży na rzecz Socjalizmu, amer. Socjalist. Partię Robotniczą.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia