Mauretania. Ustrój polityczny
 
Encyklopedia PWN
Mauretania. Ustrój polityczny.
Zgodnie z konstytucją z 1991 Mauretania jest republiką, z prezydentem, wybieranym w wyborach powszechnych co 6 lat, jako głową państwa i szefem rządu. Władza ustawodawcza należy do 2-izbowego parlamentu: Zgromadzenia Narodowego (79 deputowanych z wyborów powszechnych co 5 lat) i Senatu (56 senatorów z wyborów pośrednich co 6 lat). Władzę wykonawczą sprawuje rząd z premierem powoływanym przez prezydenta.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia