Mali. Warunki naturalne
 
Encyklopedia PWN
Mali. Warunki naturalne.
Obszar wyżynny, zbud. gł. z piaskowców paleozoicznych, wzniesiony średnio 200–500 m, obniżający się w kierunku zachodnim; na północnym zachodzie rozległa niecka Al-Dżauf, na południowym zachodzie dolina Senegalu; w północno-wschodniej części wznosi się krystal. masyw Adrar des Iforas (do 890 m); centralną część Mali zajmuje kotlina środkowego Nigru, tzw. wewn. delta Nigru (Macina), ograniczona od wschodu masywami Bandiagara i Hombori (Hombori Tondo, 1155 m); 3/4 pow. kraju leży w obrębie Sahary; na północy, północnym zachodzie i wschodzie pustynie piaszczyste. Klimat w części północnej zwrotnikowy wybitnie suchy, w pozostałej — podrównikowy suchy, na południowych krańcach — wilgotny; średnia roczna suma opadów wzrasta od 25 mm na północy do 1400 mm na południu; na południu pora deszczowa trwa od maja do października, na północy opady gł. w sierpniu; średnia temp. w styczniu od 18°C na północy do 24–25°C na południu, w najcieplejszym miesiącu (na północy lipiec, na południu kwiecień) odpowiednio 37°C i 31–33°C. Uboga sieć rzeczna; gł. rz.: Niger, Senegal; na północy i wschodzie liczne rzeki okresowe. W północnej części kraju roślinność pustynna i półpustynna, przechodząca ku południowi w zbiorowiska roślinności sawannowej; w środkowej części Mali sucha sawanna, w południowej — bardziej wilgotna; w dolinach górnego biegu Nigru lasy galeriowe. W górnej części dorzecza Senegalu znajduje się kilka rezerwatów oraz Park Nar. Boucle du Baoule, który obejmuje ponad 300 tys. ha drzewiastej sawanny wzdłuż rz. Baoule. Inne obszary chronione występują w południowo-wschodniej części Mali, przy granicy z Nigrem i Burkina Faso.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia