Mali. Ustrój polityczny
 
Encyklopedia PWN
Mali. Ustrój polityczny.
Zgodnie z konstytucją z 1992 (nowelizowana 1997) Mali jest republiką, z prezydentem jako głową państwa, wybieranym w wyborach powszechnych na 5 lat (z prawem jednej reelekcji). Władza ustawodawcza należy do 1-izbowego parlamentu (Zgromadzenie Narodowego), liczącego 147 deputowanych, pochodzących z wyborów powszechnych, o 5-letniej kadencji. Władzę wykonawczą sprawuje rząd z premierem na czele, mianowanym przez prezydenta.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia