Majon
 
Encyklopedia PWN
Majon
[tamilskie mayon ‘czarny’, ‘ciemnoniebieski’],
tamilskie imię bogów: Kryszny lub Wisznu;
występuje już w najwcześniejszych poematach okresu sangam (I–III w.); później — w okresie przejściowym (ok. IV–VI w.) oraz w okresie bhakti (ok. VI– IX w.), zastępowane najczęściej imieniem Mal [‘wielki bóg’] lub Tirumal [‘święty wielki bóg’]; w okresie sangam jeden z 5 bogów opiekuńczych dawnego Tamilnadu, któremu podlegały pastwiska leśne i dżungle w ramach konwencjonalnego podziału kraju na 5 poet. regionów (tinaj); w Paribadal — zbiorze 22 hymnów różnych autorów (ok. 350–550) na cześć Muruhana i Tirumala, M. (jako Tirumal) stał się bogiem transcendentnym (jedynym dla ówczesnych wisznuitów tamilskich — pierwszym z bytów, wszechświatem i jego esencją, bogiem przebywającym poza myślą, słowem, obrazem wizualnym, czasem), obiektem kultu świątynnego i rozwijającego się wczesnego bhakti, które nie było już intelektualnym bhakti Bhagawadgity, jednocześnie nie stało się jeszcze skrajnie emocjonalnym bhakti alwarów (600–900); we współcz. Tamilnadu ciemny kolor skóry Majona-Tirumala i czerwona skóra Muruhana, odgrywają wielką rolę w neodrawidyjskiej symbolice kult.-politycznej.
zgłoś uwagę

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia