Madagaskar. Ustrój polityczny
 
Encyklopedia PWN
Madagaskar. Ustrój polityczny.
Zgodnie z konstytucją z 1992 (modyfikowana 1998) Madagaskar jest republiką, z prezydentem, wybieranym w wyborach powszechnych na kadencję 5-letnią, jako głową państwa. Władza ustawodawcza należy do 2-izbowego parlamentu o kadencji 4-letniej, składającego się ze Zgromadzenia Narodowego (150 deputowanych pochodzących z wyborów powszechnych) i Senatu (1/3 członków mianuje prezydent, a 2/3 — wybierają wspólnoty lokalne). Władzę wykonawczą sprawuje rząd, na którego czele stoi premier powoływany przez prezydenta.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia