Madagaskar. Gospodarka
 
Encyklopedia PWN
Madagaskar. Gospodarka.
Słabo rozwinięty kraj rolniczy; produkt krajowy brutto wg parytetu siły nabywczej na 1 mieszkańca — 1,1 tys. dolarów USA (2007). Utrzymujący się kryzys w gospodarce jest spowodowany wprowadzeniem 1972 centralnego planowania oraz częstymi napięciami politycznymi i niepokojami społecznymi. Rolnictwo dostarcza 26,8% PKB, przemysł 15,8%, usługi 57,4% (w tym rozwijające się usługi turystyczne, w dużej części nastawione na ekoturystykę; 139 tys. turystów, 2005, wpływy 118 mln dolarów USA).
Przemysł. Madagaskar posiada różnorodne, przeważnie niewielkie złoża surowców miner.; eksploatuje się grafit, mikę, rudy chromu, uranu, tytanu, złoto, kamienie szlachetne i półszlachetne (m.in. cyrkony, granaty, ametysty), kolumbit (rudy niobu i tantalu). Przemysł przetwórczy obejmuje gł. niewielkie zakłady przemysłu spoż., włók., skórz., metal., cementowego; rafineria ropy naft. w Toamasina; gł. ośr. przem.: Antananarywa, Antsirabe oraz miasta portowe. Energia elektryczna (825 mln kW·h, 2003) wytwarzana jest w ok. 65% w elektrowniach wodnych, pozostała w cieplnych.
Rolnictwo. Grunty orne zajmują 5% pow. kraju, pastwiska ponad 40%; uprawia się maniok, ryż (gł. w środkowej części kraju), trzcinę cukrową, bataty, ziemniaki, banany, warzywa, owoce, ponadto na eksport: kawowiec, goździkowiec (2. miejsce w świecie), wanilię (3 tys. t, 2005 —1. miejsce na świecie), pieprz, sizal, bawełnę, tytoń; ekstensywna hodowla bydła, gł. zebu, trzody chlewnej, kóz, owiec; rybołówstwo przybrzeżne (tuńczyki, sole, sardynki, rekiny, małże, ostrygi, krewetki i langusty).
Transport i łączność. Sieć komunik. słabo rozwinięta; długość sieci drogowej 49,8 tys. km, z czego 13% utwardzonych; linie kol. (wąskotorowe) mają dł. 854 km i są w większości nieużywane z powodu złego stanu techn.; wzdłuż wschodnich wybrzeży kanał żegl. (Pangalanes), łączący przybrzeżne laguny; węzeł komunik. i lotn. — Antananarywa; gł. porty mor.: Toamasina, Mahajanga, Toliara, Antseranana. Łączność stosunkowo dobrze rozwinięta; 67 tys. abonentów telefonii stacjonarnej (2005); w użytkowaniu 334 tys. telefonów komórkowych (2004).
Handel zagraniczny. Wartość eksportu 750 mln dol. USA (2005), importu —c 1,2 mld dol. USA; wywóz przede wszystkim kawy, bawełny, bananów, wanilii, goździków, kakao, sizalu, pieprzu, ryb, cukru, surowców miner.; import ropy naft., maszyn i urządzeń, środków transportu; handel gł. z Francją, USA, Chinami, Niemcami.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia