Likurg
 
Encyklopedia PWN
Likurg, Lykoúrgos, daty życia nieznane,
domniemany twórca ustroju archaicznej Sparty (tzw. eunomia);
jego postać już w starożytności była owiana legendą; wg Herodota opiekun Leobotesa z rodu Agiadów, zreformował ustrój spartański, czerpiąc wzorce z miast kreteńskich; późniejsza tradycja wiązała Likurga raczej z królem Charillosem z rodu Eurypontydów; wg innych swoje prawa wzorował na prawach Delf, a nie Krety, i spisał je w tzw. Wielkej Retrze (zachowanej we fragmentach); starożytni wierzyli, że stworzył podział terytorialny Sparty, jej gł. organa władzy (dualistyczna monarchia, geruzja, apella) i system wychowania (agoge); jedyną instytucją, o której sądzili, że powstała później, było kolegium 5 eforów, które zostało zlikwidowane przez króla Kleomenesa III w imię przywrócenia ustroju Likurgowego; obecnie niektórzy historycy negują historyczność postaci Likurga.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia