Księgi sybilińskie
 
Encyklopedia PWN
Księgi sybilińskie, łac. libri Sibyllini,
mit. rzym. urzędowe księgi proroctw w staroż. Rzymie, zapisane w języku greckim;
wg tradycji rzym. kupił je król Tarkwiniusz Pyszny od tajemniczej kobiety (utożsamianej z Sybillą kumańską); przechowywane w świątyni Jowisza Kapitolińskiego; opiekę nad nimi sprawowało kolegium kapłańskie złożone początkowo z 2, później (kiedy dopuszczono do niego plebejuszy) z 10, wreszcie z 15 czł.; na żądanie senatu ich obowiązkiem była interpretacja zapisów K.s., jak również znalezienie środków zapobiegawczych (remedia) odsuwających zło zagrażające państwu; po pożarze 83 r. p.n.e., który zniszczył K.s., sporządzono nowy zbiór, wykorzystując przepowiednie Sybilli.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia