Korea. Muzyka
 
Encyklopedia PWN
Korea. Muzyka.
Mimo wielowiekowego oddziaływania kultury chiń., widocznego w muzyce dworskiej i kultowej (dwudzielne metrum, instrumenty: dzwony, litofony, lutnie, wielki bęben), muzyka koreań. wykazuje znaczną odrębność. Zachowała cechy oryginalne: pentatonikę półtonową, metrum trójdzielne, swoiste gat. muzyki lud. (pieśni epickie, obrzędowe) i świeckiej muzyki dworu; formami pokrewnymi z folklorem północnej Azji (mandżurskim, tunguskim) są gat. związane z obrzędami szamańskimi. Wpływy eur. i amer. uwidoczniły się dopiero w XX w.; w południowej Korei jest do dziś uprawiana muzyka tradycyjna.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia