Konwersatorium „Doświadczenie i Przyszłość”
 
Encyklopedia PWN
Konwersatorium „Doświadczenie i Przyszłość”, Doświadczenie i Przyszłość (DiP),
forum dyskusji polit. utworzone XI 1978 w Warszawie;
skupiało ok. 200 osób (uczonych, publicystów, twórców kultury, działaczy społ.) reprezentujących różnorodne środowiska społ., odmienne orientacje polit. i ideowe (czł. PZPR, działaczy katol.); powstanie i działalność DiP nie spowodowały zdecydowanego sprzeciwu KC PZPR i represji władz państw.; konwersatorium kierował Zespół Usługowy (B. Gotowski, J. Górski, J. Malanowski, W. Zalewski, J. Zieleński), który początkowo na podstawie ankiet czł. DiP, później samodzielnie opracowywał raporty: O stanie Rzeczypospolitej i drogach wiodących do jej naprawy (V 1979), Jak z tego wyjść? (IV 1980), Społeczeństwo wobec kryzysu (II 1981), Polska wobec stanu wojennego (1982); zawierały koncepcje porozumienia między władzami państw. i społeczeństwem, a także propozycje ograniczonych reform systemu polit. i gosp., m.in. ograniczenia cenzury, wprowadzenia samorządności związków zaw. i samorządu terytorialnego oraz gosp., sądowej kontroli administracji państw., zreformowania gospodarki (udział pracowników w zarządzaniu przedsiębiorstwem); po 1982 DiP zakończył działalność; reaktywowane 2007.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia