Józefiak Cezary Brunon
 
Encyklopedia PWN
Józefiak Cezary Brunon, ur. 2 VII 1932, Łódź, zm. 4 I 2007, Łódź,
ekonomista;
zajmował się teorią wzrostu gospodarczego; od 1988 profesor Uniwersytetu Łódzkiego; 1956–81 członek PZPR; 1978–82 uczestnik Konwersatorium „Doświadczenie i Przyszłość”; członek i działacz PTE (1981–85 wiceprezes ZG); od 1980 członek NSZZ „Solidarność” (1980–89 jego doradca w sprawach ekonomicznych); brał udział w obradach Okrągłego Stołu (strona opozycyjna) jako członek zespołu ds. gospodarki i polityki społecznej; 1989–91 senator; 1990–91 członek Rady Ekonomicznej przy Premierze RP; 1992–97 członek Rady Naukowej przy Prezesie NBP, 1998–2004 członek Rady Polityki Pieniężnej; od 1993 przewodniczący Komitetu Nauk Ekonomicznych PAN; 1995–99 prezes Centrum im. A. Smitha, od 1999 przewodniczący Rady Centrum; główne prace: Optimum techniczno-renowacyjne w gospodarce socjalistycznej (1971), Reprodukcja w gospodarce socjalistycznej (1974, wspólnie z J. Mujżelem), Uwagi o rządowym programie antykryzysowym (1981), Transformation and Microeconomic Adjustment in Poland (1994).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia