Komitet Emigracji Polskiej
 
Encyklopedia PWN
Komitet Emigracji Polskiej,
organizacja polit. powołana 22 VII 1862 w Paryżu w wyniku połączenia Kom. Stałego (dawne TDP) i Kom. Zjedn. Emigracji Pol. (umiarkowani demokraci);
skupiał gł. działaczy TDP oraz przedstawicieli „Przeglądu Rzeczy Polskich” związanych z millenerami (S. Elżanowski) i Tow. Młodzieży Pol. (S. Bobrowski); prowadził akcję propagandową w krajach Europy Zachodniej na rzecz powstania styczniowego 1863–64, ułatwiał wyjazdy ochotników do kraju w celu wzięcia udziału w powstaniu, opiekował się rodzinami wyjeżdżających, zainicjował pismo „Głos Wolny”; rozwiązał się ze względu na wyłonienie się konkurencyjnego Kom. Polskiego w Paryżu, popieranego przez Rząd Narodowy.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia