Kolej Wschodniochińska
 
Encyklopedia PWN
Kolej Wschodniochińska, od 1953 Kolej Harbińska,
linia kol. w północno-wschodnich Chinach, zbudowana przez Rosję 1897–1903;
przebiegała od Manzhouli na granicy ros.-chiń. przez Harbin do kolejnej stacji granicznej Suifenhe, a stamtąd do Władywostoku i od Harbinu do Port Artur (ob. Lüshun); inicjatorem budowy K.W. był S. Witte; linia była własnością Rosji i po 80 latach miała być przekazana Chinom; po wojnie ros.-japońskiej 1904–05 część K.W. (Kolej Południowomandżurska) znalazła się pod kontrolą Japonii; od 1929 na podstawie obustronnego porozumienia K.W. przeszła pod zarząd sowiecko-chiń.; 1935 ZSRR odsprzedał ją kontrolowanemu przez Japonię cesarstwu Mandżukuo; po klęsce Japonii 1945 K.W. wraz z Koleją Południowomandżurską ponownie przeszły pod zarząd sowiecko-chiń.; 1950 ZSRR odsprzedał K.W. rządowi ChRL.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia