Knyszyńska, Puszcza
 
Encyklopedia PWN
Knyszyńska, Puszcza, Puszcza Knyszyńsko-Białostocka,
kompleks leśny na Wysoczyźnie Białostockiej, w dorzeczu Narwi o pow. ok. 1050 km2, wchodzi w skład Parku Krajobrazowego Puszczy Knyszyńskiej;
przez puszczę przepływa rz. Supraśl; porasta obszar moren czołowych (do 204 m n.p.m.) i podmokłych zagłębień terenu; lasy o charakterze borealnym; w drzewostanie przeważa sosna (ponad 70%) i świerk (10%), w domieszce — brzoza, dąb i olsza; w północnej części występują również drzewostany dębowe i dębowo-sosnowe; wzdłuż rzek i strumieni ciągną się drzewostany olszowe i olszowo-jesionowe; cenne fragmenty puszczy są chronione w rezerwatach przyrody, np. torfowiska, lasy bagienne (łęgi, olsy, świerczyna bagienna, lasy sosnowo-brzozowe), stanowiska pełnika eur.; ostoje ptaków, od 1973 ostoja żubra.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia