Kenia. Ustrój polityczny
 
Encyklopedia PWN
Kenia. Ustrój polityczny.
Zgodnie z konstytucją z 1964 (modyfikowana m.in. 1999) Kenia jest republiką, z prezydentem, wybieranym w wyborach powszechnych na 5 lat, jako głową państwa i szefem rządu. Władzę ustawodawczą sprawuje 1-izbowe Zgromadzenie Narodowe, składające się z 222 członków obieralnych (210 wybieranych na kadencję 5-letnią, 12 mianowanych przez prezydenta na wniosek partii politycznych) oraz 2 członków z urzędu: przewodniczącego i prokuratora generalnego. Władzę wykonawczą sprawuje rząd powoływany przez prezydenta.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia