Kenia. Partie polityczne
 
Encyklopedia PWN
Kenia. Partie polityczne.
Najważniejsze rolę polityczną odgrywają: Afrykański Związek Narodowy Kenii (Kenya African National Union, KANU), założony 1960, i uformowana 2002 Narodowa Tęczowa Koalicja (National Rainbow Coalition, NARC), grupująca powstałe w latach 90.: Partię Demokratyczną (Democratic Party, DP), Narodową Partię Sojuszu Kenii (National Alliance Party of Kenya, NAK), Partię Liberalno-Demokratyczną (LDP), Forum na rzecz Przywrócenia Demokracji–Kenia (FORD–Kenya).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia