Kenia. Gospodarka
 
Encyklopedia PWN
Kenia. Gospodarka.
Kraj rolniczy z rozwijającym się przemysłem przetwórczym i usługami. Po recesji z przełomu lat 80. i 90. XX w., od połowy lat 90. kontynuacja reform i rozpoczętego wcześniej procesu prywatyzacji oraz otwarcie dla inwestorów zagranicznych. Rolnictwo wytwarza 23,8% produktu krajowego brutto, przemysł 16,7%, usługi 59,5% (2007); PKB wg parytetu siły nabywczej wynosi 1,6 tys. dolarów USA na 1 mieszkańca (2007).
Przemysł. Wydobycie sody naturalnej (jez. Magadi), diatomitu, niewielkich ilości złota, rud metali; produkcja energii elektrycznej ok. 4,3 mld kW·h (2003); 67% energii elektrycznej uzyskuje się w elektrowniach wodnych, gł. na rz. Tana, 25% w cieplnych; wykorzystuje się energię geotermiczną; stosunkowo dobrze rozwinięty przemysł przetwórczy: paliwowy (m.in. rafineria w Mombasie), spoż., włók., drzewny, papierniczy, cementowy, chem., hutn., samochodowy (produkcja rodzimych samochodów), elektrotechniczny; gł. ośr. przem.: Nairobi, Mombasa, Nakuru.
Rolnictwo. Główne uprawy to: kawa, herbata, sizal, tytoń, piretrum, z roślin żywieniowych — kukurydza, pszenica, proso i sorgo, ziemniaki, bataty, maniok, trzcina cukrowa; gł. obszar roln. stanowią wyżyny południowo-zachodniej części kraju; hodowla (częściowo koczownicza) bydła, owiec, kóz, wielbłądów; rolnictwo pokrywa, z wyjątkiem lat suchych, zapotrzebowanie na żywność. Użytki zielone wraz z wykorzystywanymi okresowo terenami półpustynnymi zajmują 37,4%, a grunty orne 8% pow. kraju.
Turystyka. W 2004 kraj odwiedziło 1,4 mln turystów, najwięcej z krajów eur. zwłaszcza z Wielkiej Brytanii, Niemiec. Głównym programem wycieczek jest organizowane od czasów kolonialnych safarii. Wpływy z turystyki — 359 mln dol. USA (2003).
Transport i łączność. Długość linii kol. wynosi 2,8 tys. km (2005, wąskotorowe); gł. oś komunik. stanowi linia z Ugandy do Mombasy, przez Nairobi; w południowo-zachodniej części Kenii dobrze rozwinięta sieć dróg kołowych (63,8 tys. km w całym kraju); gł. port mor. Mombasa obsługuje także wymianę handl. Ugandy, Demokr. Rep. Konga, Rwandy i Burundi; gł. port lotn. w Nairobi. Słąbo rozwinięta sieć telefoniczna; 282 tys. abonentów telefonii stacjonarnej (2005); w użytkowaniu 2,5 mln telefonów komórkowych (2004).
Handel zagraniczny. Wartość eksportu 3,2 mld dol. USA (2005), importu — 5,1 mld dol. USA; eksport gł. kawy, herbaty, owoców, warzyw, produktów naft., ryb, cementu; import maszyn i sprzętu transportowego, ropy naft., artykułów przem., żywności; handel gł. z Wielką Brytanią, USA, Zjedn. Emiratami Arabskimi, Ugandą, Arabią Saudyjską, Holandią, RPA.
zgłoś uwagę
Ilustracje
Amboseli, Park Narodowy pod Kilimandżaro, rezerwat biosfery UNESCO (Kenia)fot. L. Zielaskowski/Archiwum Ilustracji WN PWN SA © Wydawnictwo Naukowe PWN
Mombasa (Kenia)fot. E. i K. Dębniccy/Archiwum Ilustracji WN PWN SA © Wydawnictwo Naukowe PWN
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia