Karol X
 
Encyklopedia PWN
Karol X, z dynastii Burbonów, ur. 9 X 1757, Wersal, zm. 6 XI 1836, Gorycja,
hrabia d’Artois do 1824, król Francji 1824–30, brat Ludwika XVI i Ludwika XVIII.
W czasie rewolucji francuskiej 1789 wyemigrował do Niemiec, stanął na czele rojalistów fr. i w porozumieniu z koalicją dworów eur. przygotował wojnę z rewolucyjną Francją; po upadku powstania w Wandei przebywał w Wielkiej Brytanii; od 1814 we Francji; za panowania Ludwika XVIII (1814–24) przywódca reakcyjnej partii ultrarojalistycznej (ultrasów); konserwatywna polityka Karola X po objęciu tronu (m.in. zniesienie wolności prasy i ograniczenia prawa wyborczego) doprowadziła do rewolucji lipcowej 1830 i abdykacji króla; od 1830 na emigracji w Wielkiej Brytanii, następnie w Austrii.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia