Ludwik XVI
 
Encyklopedia PWN
panowanie Ludwika XVI przypada na okres napięć społ. i wybuchu rewolucji fr. 1789; katastrofalny stan gosp. i finansowy państwa, rozrzutność i nieporadność kolejnych ministrów wywołały rosnące niezadowolenie społeczeństwa; król został zmuszony do zwołania Stanów Generalnych (V 1789); chwiejna i niekonsekwentna polityka Ludwika XVI doprowadziła do osłabienia jego pozycji na rzecz zradykalizowanego Zgromadzenia Nar.; po próbie ucieczki Ludwika XVI z Francji wprowadzono ograniczenie władzy król. i od 1791 monarchię konstytucyjną; 1792 uwięziony, sądzony za zdradę, skazany i ścięty.
Bibliografia
J. BASZKIEWICZ Ludwik XVI, Wrocław 1983.
zgłoś uwagę
Ilustracje
Egzekucja Ludwika XVI na Placu Rewolucji, rycina z XIX w.fot. Archiwum Ilustracji WN PWN SA © Wydawnictwo Naukowe PWN
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia