Kamerun. Ustrój polityczny
 
Encyklopedia PWN
Kamerun. Ustrój polityczny.
Zgodnie z konstytucją z 1972 (ostatnio modyfikowana 1995) Kamerun jest republiką, z prezydentem, wybierany w wyborach powszechnych na 7-letnią kadencję, mający znaczne uprawnienia ustawodawcze, jako głową państwa. Organem władzy ustawodawczej jest 1-izbowe Zgromadzenie Narodowe, o kadencji 5-letniej, wyłaniane w wyborach powszechnych, liczące 180 deputowanych; poprawka do konstytucji z 1995 przewiduje utworzenie Senatu. Władzę wykonawczą sprawuje rząd, z premierem na czele, mianowanym przez prezydenta.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia