Kamerun. Gospodarka
 
Encyklopedia PWN
Kamerun. Gospodarka.
Jest to kraj słabo rozwinięty; dominującym sektorem gospodarki jest rolnictwo; produkt krajowy brutto wg parytetu siły nabywczej na 1 mieszkańca 2,3 tys. dolarów USA (2007); struktura wytwarzania produktu krajowego brutto (2007): rolnictwo — 44,3%, przemysł i budownictwo — 15,9%, usługi — 39,8%. Dochody kraju w znacznej mierze uzależnione od cen ropy naftowej i kakao na rynkach światowych.
Przemysł. Podstawą przemysłu jest górnictwo naft. rozwijające się dynamicznie od końca lat 70.; ropę naft. wydobywa się ze złóż podmor., w pobliżu granicy z Nigerią; ponadto wydobycie gazu ziemnego i rud żelaza (m. Kribi), wapieni (Garoua), boksytów (Ngaoundéré i przygotowane do eksploatacji złoża na wyż. Adamawa). Produkcja energii elektrycznej wynosi 3,0 mld kW · h (największa elektrownia w Edéa na rz. Sanaga); przemysł przetwórczy — spoż., drzewny, gumowy, petrochemiczny, włók., cementowy, metal., skórz., skupiony w największych miastach Kamerunu; ponadto w Edéa duża huta aluminium.
Rolnictwo. Z rolnictwa utrzymuje się ok. 70% ludności; grunty orne zajmują ok. 15% pow. kraju; gł. uprawy żywieniowe to: maniok, banan plantan, kukurydza, jams, orzeszki ziemne, sorgo, proso, ryż, trzcina cukrowa, palma olejowa; na eksport uprawia się kawowiec, kakaowiec, kauczukowiec, bananowiec oraz bawełnę; w północnej części Kamerunu hodowla bydła, kóz, owiec; rozwinięte rybołówstwo i eksploatacja lasów (pozyskiwanie m.in. mahoniu, hebanu, okumé).
Transport i łączność. Linie kol. (987 km – wąskotorowe, 2005) prowadzą od wybrzeża w głąb kraju; w budowie transkameruński szlak drogowy z Duali na północ Kamerunu; długość dróg samoch. 81 tys. km (2002, w tym 5,4 tys. km utwardzonych); gł. port mor. — Duala–Bonabéri (90% przeładunków krajowych); międzynar. porty lotn. w Duali, Jaunde. Sieć telefoniczna o ograniczonym zasięgu i dostępności (gł. służba państw.); w użytkowaniu 2,3 mln telefonów komórkowych (2005).
Handel zagraniczny. Wartość eksportu 3,2 mld dol. USA (2005), importu — 2,5 mld dol. USA; eksport gł. ropy naft. i produktów naft., kakao, drewna, kawy, aluminium; import maszyn, urządzeń elektrycznych i sprzętu transportowego, artykułów przem., żywności; handel z Francją, Hiszpanią, Włochami, Nigerią, Belgią.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia