Kambodża. Ustrój polityczny
 
Encyklopedia PWN
Kambodża. Ustrój polityczny.
Zgodnie z konstytucją z 1993 Kambodża stałą się ponownie monarchia konstytucyjną. Głową państwa i zwierzchnikiem sił zbrojnych jest król, powoływany dożywotnio przez Radę Tronową. Władza ustawodawcza należy do 122-osobowego Zgromadzenia Nar. (izba niższa), wybieranego w wyborach powszechnych na 5-letnią kadencję, i 61-osobowego Senatu (izba wyższa), powoływanego przez partie polityczne w proporcji do ich reprezentacji w izbie niższej. Władzę wykonawczą sprawuje rząd. Premiera powołuje król na wniosek przewodniczącego Zgromadzenia Narodowego. Konstytucja ustanowiła niezawisłe sądownictwo z Sądem Najwyższym na czele.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia