Kambodża. Warunki naturalne
 
Encyklopedia PWN
Kambodża. Warunki naturalne.
Kraj nizinny; w centralnej części rozległa, aluwialna Niz. Mekongu (zapadlisko tektoniczne wypełnione osadami czwartorzędowymi) z izolowanymi wzniesieniami (wysokość do ok. 600 m); w południowo-zachodniej części zrębowe G. Kardamonowe (Aural, 1813 m); na północy, wzdłuż granicy z Tajlandią, wąski grzbiet Dangrek, na wschodzie, na granicy z Wietnamem, odgałęzienia G. Annamskich (Płaskowyż Centralny — wysokość do 1103 m); wybrzeże Zat. Tajlandzkiej nizinne, od północy ograniczone stromą krawędzią G. Kardamonowych; wzdłuż wybrzeża małe przybrzeżne wyspy, największa w zat. Kompong Som. Klimat zwrotnikowy monsunowy, na północy bardziej suchy, na południu wilgotny; średnia temp. miesięczna od 21°C w grudniu do 30°C w maju (najcieplejszy miesiąc); średnia roczna suma opadów 1000–2000 mm, na południowo-zachodnich zboczach G. Kardamonowych — do 5000 mm; pora deszczowa, związana z monsunem południowo-zachodnim, od maja do października. Gęsta sieć rzeczna; gł. rz. Mekong płynie z północy na południe przez wschodnią część kraju w szerokiej i zabagnionej dolinie; w porze deszczowej wody Mekongu zasilają jez. Tonle Sap (pow. 2,5–10 tys. km2) — największe na Płw. Indochińskim. Lasy pokrywają ok. 75% powierzchni Kambodży; na północy lasy monsunowe z damarzykiem (Schorea robusta), tracące liście w porze suchej; na południu — wilgotne lasy równikowe, na wybrzeżu — namorzynowe, w kotlinie jez. Tonle Sap okresowo zalewane lasy bagienne; suchsze obszary w centrum kraju zajmują sawanny. Gleby tropik.: lateryty i czerwonoziemy; w dolinach rzecznych występują mady. Obszary objęte ochroną zajmują 18% (wskaźnik najwyższy w Azji).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia