Jabłoński Adolf
 
Encyklopedia PWN
Jabłoński Adolf, ur. 1825, Krasocin k. Włoszczowej, zm. 2 V 1887, Bóbrka k. Krosna,
zesłaniec, działacz gosp., z wyształcenia aptekarz;
1872–73 studiował w USA, uczestnik konspiracji w Królestwie Pol., więziony w Cytadeli warsz., 1849–60 zesłany karnie do ros. wojsk Korpusu Orenburskiego; w powstaniu styczniowym 1863–64 kapitan, organizator wojsk., walczył m.in. pod Dalikowem, XII 1863–I 1864 naczelnik wojenny pow. łęczyckiego; emigrował; 1870 osiadł w Galicji, współpracownik I. Łukasiewicza, od 1873 dyr. kopalni ropy naftowej w Bóbrce; autor pamiętnika Dziesięć lat niewoli moskiewskiej (1867) oraz pracy Kopalnictwo naftowe (1885).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia