Instytut Polski i Muzeum gen. Sikorskiego
 
Encyklopedia PWN
Instytut Polski i Muzeum gen. Sikorskiego w Londynie,
ośrodek badań hist., muzeum i placówka archiwalno-biblioteczna emigracji pol. w Wielkiej Brytanii;
utworzony 1964 po włączeniu do Inst. Hist. im. gen. Sikorskiego (zał. 1945; nazwa obowiązująca od VI 1965) Pol. Ośr. Nauk. (zał. 1940); 1988 do Instytutu przyłączono (na zasadach autonomii) Studium Polski Podziemnej (zał 1947); Instytut gromadzi i opracowuje dokumenty dotyczące działalności pol. władz na emigracji 1939–45 oraz udziału Polski w II wojnie świat.; archiwum, muzeum, biblioteka i ośr. badań hist.; wydał m.in. Polskie Siły Zbrojne w drugiej wojnie światowej (t. 1–3 1950–86); z Inst. byli związani m.in.: E. Raczyński, W. Anders, T. Komorowski („Bór”), M. Kukiel.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia