Instytut Pasteura
 
Encyklopedia PWN
Instytut Pasteura,
instytucja nauk.-badawcza,
powstała 1888 w Paryżu z inicjatywy Akademii Nauk w Paryżu; zadania i cele Instytutu jako poradni leczenia wścieklizny, ośrodka badań nad chorobami zakaźnymi i centrum szkoleniowego badań z zakresu mikrobiologii określił L. Pasteur, który uczestniczył w jego organizacji; I.P. stał się świat. ośrodkiem badań w dziedzinie mikrobiologii (gł. bakteriologii), immunologii i zwalczania chorób zakaźnych, a także największym we Francji ośrodkiem produkcji surowic i szczepionek. I.P. ma liczne filie we Francji, a w wielu krajach eur. i pozaeur. powstały podobne instytuty, często noszące taką samą nazwę.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia