Instytut Józefa Piłsudskiego
 
Encyklopedia PWN
Instytut Józefa Piłsudskiego w Nowym Jorku,
placówka nauk.-informacyjna Polonii amer., zał. 1943;
gromadzi, bada i publikuje materiały do najnowszej historii Polski; zbiera także wszelkie źródła związane z dziejami Polski, gł. XX w.; prowadzi działalność wydawniczą, bibliotekę i galerię sztuki pol.; w archiwum m.in. materiały związane z życiem i działalnością J. Piłsudskiego, także dotyczące powstań śląskich; od 1978 wydaje rocznik „Niepodległość” (wspólnie z pokrewnym Instytutem w Londynie); z Instytutem byli związani: W. Jędrzejewicz (dyrektor do 1948 i 1963–64), I. Matuszewski, H. Korab-Janiewicz, F. Janiszewski.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia