Instytut Józefa Piłsudskiego
 
Encyklopedia PWN
Instytut Józefa Piłsudskiego w Londynie,
placówka archiwalna i nauk.-wydawnicza;
zał. 1947, wzorowany na Instytucie Józefa Piłsudskiego w Nowym Jorku; gromadzi i opracowuje dokumenty dotyczące życia i działalności J. Piłsudskiego oraz najnowszej historii Polski (gł. 1918–39); archiwum, biblioteka oraz dział muzealny; 1948–76 wyd. rocznik „Niepodległość” (od 1978 współnie z pokrewnym Instytutem w Nowym Jorku).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia